დროებითი საზოგადოების ძალა და ჩართვითი სწავლა ბანაკში


კურსის განრიგი
 

5 ნოემბერი, ღია კარის დღე

16:00 — 17:30

ბანაკის პროგრამის ელემენტები და მათ შორის ურთიერთობა (მონაწილე, ჯგუფი, ბაზა, ორგანიზატორი, აქტივობა და პროცესი), პიტერ სნეიმანი
ბანაკის პროგრამა, როგორც გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი, შედგება ელემენტებისგან, რომელთაგან თითოეულს აქვს უნიკალური თვისებები. სწორად გამოყენების შემთხვევაში, ჩვენ ბევრად უფრო ეფექტურად შეგვიძლია შედეგების მიღწევა. ამ კურსის განმავლობაში, ჩვენ ყურადღებით გავეცნობით ამ ელემენტებს და მათ დინამიკას. სერთიფიკატი: მონაწილეებმა, რომელთაც სურთ მიიღონ სერთიფიკატი სამხრეთ აფრიკის Outdoor and Adventure Institute, უნდა განაცხადონ ამის შესახებ და კურსის დასრულების შემდეგ შეასრულონ მცირე დავალება. დავალება წარმოდგენილი უნდა იყოს 14 დღის განმავლობაში.
პიტერ სნეიმანი

 
18:00 — 19:30
20:00 — 21:30

დროებითი საზოგადოებები ბანაკის მსახურებაში (ნაწ.1) დროებითი საზოგადოებების მეშვეობით, ღმერთი აშენებს თავის ხალხს. ამ კურსზე ვისაუბრებთ დროებით საზოგადოებებზე, როგორც მსახურების ინსტრუმენტზე. მონაწილეები გაეცნობიან იმას, თუ როგორ ააშენა ღმერთმა თავისი ხალხი და მისი ეკლესია დროებითი საზოგადოებების მეშვეობით.
მუხია კარიანჯაჰი

22:00 — 23:30

ReCamp ის გახსნა

6 ნოემბერი
 

13:00 — 14:30

მართვადი აღმოჩენები
ამ საათში გავეცნობით გამოცდილებაზე დაყრდნობილი სწავლის უპირატესობებს, სადაც მასწავლებელი მონაწილეებს მიზანმიმართულად რთავს უშუალო გამოცდილებასა და დისკუსიაში ცოდნის ამაღლების, უნარ-ჩვევების განვითარების და ღირებულებების გარკვევის მიზნით. . ბანაკის პერსონალი ჩართავს ახალგაზრდებს ან ბავშვებს საქმიანობაში, რომელსაც სწავლების მიზანი აქვს. ეს ხელს უწყობს მართვად აღმოჩენენებისკენ.
რაჯაშეკარ მურტი

15:00 — 16:30

მრავალფეროვანი და შემოქმედებითი მიდგომები მიზანმიმართული პროგრამის განხორციელებაში (პროგრამირება, რეფლექსია, თანმიმდევრობა და ა.შ.)
პროგრამა შეიძლება გახდეს განმეორებადი და "უინტერესო". ჩვენ მარტივად ვადგენთ პროგრამებს მოდელის მიხედვით, როდესაც ჯგუფები ერთი აქტივობიდან მეორეზე გადადიან, ხოლო პროგრამირების ყველა სხვა ხერხის დავიწყება შეგვიძლია. ამ კურსის განმავლობაში ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა სახის საქმიანობის დაგეგმვის შემოქმედებით მიდგომებს. სერთიფიკატი: მონაწილეებმა, რომელთაც სურთ მიიღონ სერთიფიკატი სამხრეთ აფრიკის Outdoor and Adventure Institute, უნდა განაცხადონ ამის შესახებ და კურსის დასრულების შემდეგ შეასრულონ მცირე დავალება. დავალება წარმოდგენილი უნდა იყოს 14 დღის განმავლობაში.
პიტერ სნეიმანი

18:00 — 19:30

შესვენება

20:00 — 21:30

დროებითი საზოგადოებები ბანაკის მსახურებაში (ნაწ.2)
დროებითი საზოგადოებები ბანაკში. წარმოდგენილი იქნება დროებითი საზოგადოებების შემადგენელი ნაწილები, აგრეთვე ცხოვრების გარდამტეხი პერიოდების მაგალითები. მონაწილეები ერთმანეთს წარუდგენენ ბანაკის პროგრამების ესკიზებს, რომლებიც მოიცავს დროებითი საზოგადოებების სტრუქტურა.
მუხია კარიანჯაჰი

7 ნოემბერი
 

13:00 — 14:30

სესია 9
უცნობი სპიკერი

 
15:00 — 16:30

სწავლება კლას გარეთ
ამ საათში ჩვენ განვიხილავთ ქრისტიანულ განათლებას კლას გარეთ სწავლის თვალსაზრისით, გამოცდილებაზე დაყრდნობით სწავლების გზით. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ ტრენინგი შეიძლება ჩატარდეს კლას გარეთ. ასეთი ტრენინგის უპირატესობები მოსწავლეების ყოვლისმომცველი განვითარებისათვის.
რაჯაშეკარ მურტი

 
18:00 — 19:30

დროებითი საზოგადოებები ბანაკის სამსახურში (ნაწ.3)
როდესაც დროებითი საზოგადოებები მარცხს განიცდიან. ამ საათის განმავლობაში გადავხედავთ დროებითი საზოგადოებების პრობლემებს. მონაწილეები განიხილავენ მაგალითებს, როდესაც ასეთი წარუმატებლობები საფრთხეს უქმნიან პროგრამის მიზნებს.
მუხია კარიანჯაჰი

20:00 — 21:30

ReCamp -ს დახურვა

კონტაქტი

  • +995 558 95 79 59
  • vbgeorgia@yahoo.com
  • თბილისი, თორნიკე
    ერისთავის №1

პარტნიორობა

  • ინსტრუქტორებისთვის
  • დაინტერესებული პირებისთვის
  • მას-მედია

დარჩით ჩვენთან