ქრისტიან მოზარდებში ლიდერობის განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება


კურსის განრიგი

5 ნოემბერი
 

16:00 — 17:30

სესია 1
უცნობი სპიკერი

 
18:00 — 19:30

როგორ ვითანამშრომლოთ ღმერთთან, ახალი ლიდერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობაში
კითხვა, რომელმაც თავდაპირველად მიბიძგა კვლევის ჩასატარებლად, იყო: "რატომ აყალიბებს ზოგი ლიდერი სხვა ლიდერს, ზოგი კი არა?" ჩემი მსახურების წლების განმავლობაში ვხედავდი, რომ ზოგიერთ ჩვენს ლიდერს ახალი ლიდერები მოჰყავდა, ზოგი კი ჩივის, რომ არავინ შეცვლის მათ. ამ კითხვამ მიბიძგა ლათინური ამერიკის კულტურის სიღრმეში ჩასვლისა და მე აღმოვაჩინე, რომ ზოგიერთი კულტურული ასპექტი ხელს უშლის, ზოგი კი სხვა ლიდერების მიერ ლიდერების განვითარებას უწყობს ხელს. ერთ-ერთი აღმოჩენა იყო ის, რომ ლიდერების უმეტესობა ჩამოყალიბდა და გაიზარდა თინეიჯერობის პერიოდში. ამ ორი საათის განმავლობაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ასახონ თავიანთი ლიდერების ფორმირებისა და ზრდის პროცესის შესახებ და ასევე შეადარონ როგორ მუშაობდა ღმერთი ჰონდურასაში და ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებში, და როგორ მუშაობს ის მათ კულტურულ კონტექსტში. სესია ჩატარდება პრაქტიკულად და მონაწილეებს აღჭურავს ინსტრუმენტებით, რომელიც დაეხმარება მათ ნასწავლი პრინციპები გამოიყენონ თავიანთი მსახურების კონტექსტში . კითხვების ბუკლეტები დაეხმარება თქვენს გუნდს გაანალიზონ თავიანთი კონტექსტი და გამოიყენონ ის, რაც თქვენთვის სასარგებლო იქნება.
ლიზა ანდერსონი-უმანია

20:00 — 21:30

კვლევითი პროექტის ”ევრაზიის მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შორის ლიდერობის უნარების ჩამოყალიბებისადმი ქრისტიანული მიდგომების შესწავლის” პრეზენტაცია
2017-2019 წლებში ჰოდოსის ინსტიტუტმა ჩაატარა ორი კვლევა ქრისტიან ახალგაზრდებსა და მოზარდებში ხელმძღვანელობის განვითარების შესახებ. ამ საათის განმავლობაში ჩვენ წარმოვადგენთ შედეგებს, ასევე ანალიზსა და პრაქტიკულ რეკომენდაციებს მოზარდებში ხელმძღვანელობის ფორმირების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხელმძღვანელობის ფორმირების პრაქტიკას უკრაინის სხვადასხვა ახალგაზრდულ მსახურებებში.
ალექსანდრე ნეგროვი

22:00 — 23:30

ReCamp ის გახსნა

6 ნოემბერი

13:00 — 14:30
15:00 — 16:30

ბანაკი, როგორც მახარებლობის, მოწაფეობისა და ლიდერობის განვითარების ინსტრუმენტი
მთელ მსოფლიოში უკვე დადასტურებულია, რომ ბანაკი საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდებისა და ბავშვების მისაღწევად. ეს ის პლატფორმაა, რომელზეც მახარებლობა, მოწაფეობა და ლიდერობა ვლინდება და თანამშრომლობს. ჩვენ შევხედავთ თუ როგორ ქმნის ბანაკი პლატფორმას ამ ფუნდამენტური პრინციპების მისაღწევად.
რაჯაშეკარ მურტი

18:00 — 19:30

როგორ ვითანამშრომლოთ ღმერთთან, ლიდერების ზრდის ხელშეწყობაში
კითხვა, რომელმაც თავდაპირველად მიბიძგა კვლევის ჩასატარებლად, იყო: "რატომ აყალიბებს ზოგი ლიდერი სხვა ლიდერს, ზოგი კი არა?" ჩემი მსახურების წლების განმავლობაში ვხედავდი, რომ ზოგიერთ ჩვენს ლიდერს ახალი ლიდერები მოჰყავდა, ზოგი კი ჩივის, რომ არავინ შეცვლის მათ. ამ კითხვამ მიბიძგა ლათინური ამერიკის კულტურის სიღრმეში ჩასვლისა და მე აღმოვაჩინე, რომ ზოგიერთი კულტურული ასპექტი ხელს უშლის, ზოგი კი სხვა ლიდერების მიერ ლიდერების განვითარებას უწყობს ხელს. ერთ-ერთი აღმოჩენა იყო ის, რომ ლიდერების უმეტესობა ჩამოყალიბდა და გაიზარდა თინეიჯერობის პერიოდში. ამ ორი საათის განმავლობაში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ასახონ თავიანთი ლიდერების ფორმირებისა და ზრდის პროცესის შესახებ და ასევე შეადარონ როგორ მუშაობდა ღმერთი ჰონდურასაში და ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებში, და როგორ მუშაობს ის მათ კულტურულ კონტექსტში. სესია ჩატარდება პრაქტიკულად და მონაწილეებს აღჭურავს ინსტრუმენტებით, რომელიც დაეხმარება მათ ნასწავლი პრინციპები გამოიყენონ თავიანთი მსახურების კონტექსტში . კითხვების ბუკლეტები დაეხმარება თქვენს გუნდს გაანალიზონ თავიანთი კონტექსტი და გამოიყენონ ის, რაც თქვენთვის სასარგებლო იქნება.
ლიზა ანდერსონი-უმანია

20:00 — 21:30

 "ევრაზიის მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შორის ლიდერობის უნარების ჩამოყალიბების ქრისტიანული მიდგომების შესწავლა" კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენება
კვლევითი მუშაობის შედეგად, ჰოდოსის ინსტიტუტმა შეიმუშავა კომპლექსური მიდგომა, რომელიც ასახავს ძირითად თემებს მოზარდებში ლიდერობის პრაქტიკული ფორმირების . კვლევის ერთ-ერთ მთავარ დასკვნა გვეუბნება, რომ ეკლესიის ბიბლიის შემსწავლელი პროგრამები და ქრისტიანული ბანაკები გამოვლენილია, როგორც ეკლესიების ახალგაზრდებში ლიდერების განვითარების ორი ყველაზე ძლიერი ფაქტორი. ბოლო 30 წლის განმავლობაში.
ალექსანდრე ნეგროვი

7 ნოემბერი

12:00 — 13:30

ტრანსფორმაციული ლიდერობა
ლიდერებმა, რომლებმაც განიცადეს ტრანსფორმაცია, ხელმძღვანელობენ, უფალთან პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე და ამ ურთიერთობაში მათთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სწორი ქცევა, არამედ რომ იყვნენ მართლები. ვისაუბრებთ თვით ლიდერობაზე და დავსვამთ კითხვას "ვინ ვარ მე, როცა არ ვარ ხელმძღვანელი?" ყურადღება გამახვილებულია ლიდერის პიროვნებაზე და კონფიდენციალურობის მნიშვნელობაზე. როგორ ვიმსახუროთ ღმერთან ერთად და არა მხოლოდ ღმერთისთვის.
რაჯაშეკარ მურტი

14:00 — 15:30
17:00 — 18:30

ძირითადი ინგრედიენტები, რომლებიც უნდა იყოს ყველა სასწავლო პროგრამაში
სადისერტაციო ნაშრომისთვის, რომელიც გავაკეთე ლიდერების აღზრდის თემაზე, მივხვდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასწავლო კურსები ყოველთვის არ იყო ნახსენები ღმერთის მიერ ლიდერების ჩამოყალიბების საშუალებებში, ისინი მოიხსენიებიან, როგორც ლიდერების ზრდის ინსტრუმენტი. მიუხედავად ამისა, სასწავლო კურსის ფარგლებში საჭიროა გარკვეული ელემენტების სწავლება. ამ საათზე ვისაუბრებთ ამ ელემენტებზე.
ლიზა ანდერსონი-უმანჯა

19:00 — 20:30

ReCamp -ს დახურვა

კონტაქტი

  • +995 558 95 79 59
  • vbgeorgia@yahoo.com
  • თბილისი, თორნიკე
    ერისთავის №1

პარტნიორობა

  • ინსტრუქტორებისთვის
  • დაინტერესებული პირებისთვის
  • მას-მედია

დარჩით ჩვენთან