ლიდერობა და მენეჯმენტი

დირექტორებისა და კოორდინატორებისთვის

კურსის განრიგი
 

თბილისის დროით

 

5 ნოემბერი, ღია კარის დღე

16:00 — 17:30

ეფექტური მენეჯმენტის სულიერი კომპონენტები
მენეჯმენტი და ლიდერობა ყალიბდება ლიდერების მსოფლმხედველობის, კულტურის, ღირებულებებისა და პრაქტიკის კონტექსტში. ნებისმიერი საქმიანობა ასახავს ჩემს პიროვნების აღქმას, ასახავს ღმერთთან ახლო ურთიერთობას და გავლენის განსაზღვრას. ჩვენ განვსაზღვრავთ ორგანიზაციულ ლიდერობას, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანების განვითარებაზე და არა შედეგების დასახვის მიზნებისა და სტრატეგიების ფორმულირებაზე. რჩევები, თუ როგორ მოაწყოთ პროცესი, თქვენი მიზნების ეფექტურ მიღწევისთვის. განვიხილავთ შედეგების შეფასების პრინციპებს.
იაროსლავ პიჟი

18:00 — 19:30

როგორ შევიცვალოთ კრიზისის დროს, რომ გადავრჩეთ და სირთულეები გადალახოთ
ორგანიზაციის მისია და შესაძლებლობები, რომლებიც გვეხსნება გლობალურ ბაზარზე. რა როლს ასრულებს ლიდერი კრიზისულ პერიოდში. როგორ უნდა წავმართოთ ეფექტური დისტანციური სამუშაო. ზომები, რომლებიც მისაღებია, ახალ რეალობაში, მოსწავლეთა ოდენობის გასაზრდელად და არა მხოლოდ შეგუების მიზნით.
რომან ბოჟოკი

20:00 — 21:30

პოლარული და სისტემური აზროვნება
ეს სემინარი იწყება პრობლემების (რაღაცა უნდა გადავჭრათ) და პოლარულობის (ორი, როგორც ჩანს, საწინააღმდეგო რამეების, რომლებსაც აქვთ არსებობის უფლება, მაგრამ საჭიროა მათი მართვა) განსხვავების შესწავლით. შემდეგ სემინარი გადადის ორივე პოლუსის ძლიერი მხარეების გამოყენების სტრატეგიებზე, რაც ძირეულად ცვლის გადაწყვეტილების მიღებისა და მენეჯმენტის აზროვნებას. სემინარი სრულდება ნასწავლი მასალის გამოყენებით ორგანიზაციულ სისტემის რთულ სტრუქტურაში და გთავაზობთ ვარიანტებს, თუ როგორ უნდა იპოვოთ ბერკეტი, რომელსაც ექნება ყველაზე დადებითი გავლენა და თავიდან აიცილოთ ბერკეტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი შედეგები. საკმაოდ ძლიერი რამეა!
ელენ დაფილდი

22:00 — 23:30

ReCamp ის გახსნა

6 ნოემბერი
 

13:00 - 15:00

როგორ შეუძლია ლიდერს დაეხმაროს საკუთარ თავს და მის გუნდს, გაუმკლავდნენ სტრესს, გადაწვას და დამბლას
როდესაც გაურკვევლობის პერიოდებში ვცხოვრობთ, ეს ჩვეულებრივ შიშია, დაუცველობა, გადაწვა, ზედმეტი სტრესი ან შიშისგან დამბლა. როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ ემოციურად, სულიერად და ფიზიკურად. როგორ დავეხმაროთ გუნდს რეაგირება მოახდინოს მათ მნიშვნელოვან ემოციურ მოთხოვნილებებზე.
ინსურ შამგუნოვი

15:30 - 16:30

როგორ განვახორციელოთ ვირტუალური შეხვედრები ეფექტურად
ZOOM გადაწვის გამოცდილება. როგორ არ გაფლანგო საათობით დრო მოსაწყენ არაეფექტურ კონფერენციებზე. პრაქტიკა, როგორ დანიშნოთ შეხვედრა, ისე რომ ზედმეტი დრო არ დაკარგოთ . რა ტიპის შეხვედრები არსებობს არსებული პრობლემების ეფექტურად გადასაჭრელად.
ინსურ შამგუნოვი

 
16:30 - 18:00

შესვენება

 
18:00 - 19:30

High Performance Management
კორპორაციის Gallup მიერ შემოთავაზებული ინსტრუმენტები გუნდის პოტენციალის მაქსიმალურად გაზრდისა და მაღალი შედეგების მისაღწევად.
სერგეი ნოზდრაჩევი

20:00 - 21:30

ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ადამიანები შეძლებენ მაქსიმალური პოტენციალის მიღწევას
ეს სემინარი ეხება კულტურის ფორმირებას - კერძოდ, კულტურების ჩამოყალიბებას, სადაც ღმერთს სცემენ თაყვანს, ადამიანები მიაღწევენ თავიანთ პოტენციალს და იქმნება „შალომის“ კულტურა. ამ სემინარის საძირკველში დევს მარტივი მოდელი, რომელიც ემყარება კაცობრიობის იდეალს, რომელიც ღმერთმა ჩადო შექმნის დროს (იხ. დაბადება 1: 26-28), ეს მასალა ხელს უწყობს დიალოგს და იკვლევს შემდეგ საკითხებს: ჩვენ შევიქმენით ურთიერთობისთვის (რომ ვეკუთნოდეთ), ჩვენ შევიქმენით, რომ ვიყოთ ისინი ვინც ვართ, ღმერთის ხატად შევიქმენით (რომ ვიყოთ) და ჩვენ შევიქმენით ღმერთთან ერთად სამუშაოდ დედამიწის მმართველობაში ( რომ ამ სამყაროში წვლილი შევიტანოთ). შემდეგ ჩვენ გავიგებთ თუ რამდენად ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ჩვენს სამყაროში სულ სხვა რეალობაში და როგორ ქმნის ლიდერების მუშაობა გუნდებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც უფრო ზუსტად ასახავენ ღმერთის მრავალფეროვნების იდეალს ერთიანობაში, ფუნქციონირებენ როგორც ღმერთის საყვარელი ხალხი, სადაც ყველა არის თვითმყოფადი და ყველა ერთად მიზანმიმართულად მუშაობენ დაკისრებულ ამოცანებზე...
ელენ დაფილდი

7 ნოემბერი

13:00 - 14:30

როგორ მოვახდინოთ ქრისტიანული ბანაკების განვითარების სტრატეგიის ფორმულირება, გაურკვევლობის პირობებში

ოლეგ ვასილევსკი

15:00 - 16:30

მიზნების დასახვის სისტემა OKR (Objectives and Key Results)
ბანაკის წარმართვა — ეს დიდი პროექტია, რომელსაც აქვს ერთი  დიდი მიზეზი, და ის, თავის მხრივ, იყოფა მილიონ პატარა ქვე-მიზნად. როგორ ჩამოვაყალიბოთ ეს მიზნები, მივაწოდოთ ისინი გუნდს, ვაკონტროლოთ მათი განხორციელება და მივიღოთ მიღწევა? ჩვენ ვისაუბრებთ მიზნების დასახვის სისტემაზე, სახელწოდებით OKR (Objectives and Key Results), რა არის მისი მახასიათებლები, რატომ იყენებენ ამ სისტემას Google, LinkedIn, Twitter, Microsoft. რატომ იყენებენ ამას ზოგიერთი საქველმოქმედო ორგანიზაცია და ქრისტიანული ეკლესიები.

ალექსეი უდჩენკო

16:30 - 18:00

შესვენება

 
18:00 - 19:30

მასწავლებელთა ემოციური გადაწვის პრევენციის გზები (ინტერაქტიული ლექცია)
გადაწვის მითები და ფაქტები. რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი მდგომარეობის შესახებ სანდო და სწორი ინფორმაციის მიღება? ეფექტური საქმიანობის რესურსის კონცეფცია. საიდან მოდის ენერგია და რატომ არის ის ზოგჯერ დაკარგული? ადამიანი პასუხისმგებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე და განწყობაზე: ფსიქოჰიგიენის ძირითადი წესები. როგორ შევინარჩუნოთ თქვენი ეფექტურობა და პროდუქტიულობა? ხუთი პრაქტიკული რჩევა ბანაკის პერსონალისთვის.
ზოია გარკავენკო

20:00 - 21:30

ლოცვითი სნეკი. ReCamp -ს დახურვა

 
Clients

კონტაქტი

  • +995 558 95 79 59
  • vbgeorgia@yahoo.com
  • თბილისი, თორნიკე
    ერისთავის №1

პარტნიორობა

  • ინსტრუქტორებისთვის
  • დაინტერესებული პირებისთვის
  • მას-მედია

დარჩით ჩვენთან